Cliëntenraad

De cliëntenraad is een medezeggenschapsorgaan dat de gemeenschappelijke belangen van de cliënten/bewoners behartigt. De cliëntenraad houdt de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening in de gaten. De cliëntenraad heeft de wettelijke bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur.

De raad onderhoudt nauw contact met zowel bewoners en/of hun wettelijke vertegenwoordigers, als met de bestuurder van Huize Widaad, Oktiva Prihatin

De cliëntenraad komt minimaal driemaal per jaar bijeen. De cliëntenraad vergadert onder leiding van de aangestelde voorzitter. Een agenda met onderwerpen waaraan de voorzitter of de andere leden prioriteit willen geven vormt de leidraad voor de vergadering.De cliëntenraad onderhoudt ook contact met de Raad van 
Commissarissen, 1 à 2 keer per jaar.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze clienteraad via ons contactformulier. 

Direct plaats?
Kunnen wij u helpen?
Wilt u weten welke studio's beschikbaar zijn? neem dan gerust contact met ons op.
Carlie Geerts- zorgadviseur: 06-13191097
 

Wonen met dementie waar u altijd thuis bent. 

Ons motto:

Huize Widaad, liefdevol wonen met dementie, zodat u altijd thuis bent.

Onze kernwaarden:

  • Samen sterk
  • Thuis
  • Genieten
  • Dichtbij
  • Eigenwaarde

Huize Widaad

Plein 2000 33 1271 KK Huizen www.huizewidaad.nl info@huizewidaad.nl