Tarieven

Een content subheading

Een content subheading

Bij Huize Widaad zijn de kosten voor het wonen en de zorg gescheiden.

Kosten voor het wonen

De kosten voor de huur van een studio en de servicekosten zijn voor eigen rekening. U betaalt hiervoor een vast bedrag per maand, een all-in tarief. De hoogte van de huur kan verschillen en is afhankelijk van onder andere de grootte en de ligging van de studio. 

In de servicekosten zijn inbegrepen:

 • Huur van het appartement
 • Gas, water, elektriciteit
 • Gemeentelijke belastingen en heffingen
 • Schoonmaak eigen appartement
 • Schoonmaak algemene ruimtes
 • Onderhoud onroerend goed en patio tuin
 • Inboedelverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Maaltijden
 • Koffie, thee en dranken
 • Wasverzorging (geen stoomgoed)
 • Activiteiten voor alle bewoners

Voor eigen rekening zijn bijvoorbeeld:

 • Toiletartikelen, zoals tandpasta en zeep
 • Stoomgoed
 • Kosten individuele activiteiten (buiten het zorgleefplan)
 • Kapper
 • Pedicure
 • schoonheidsspecialist
 • Uitjes (u betaalt alleen voor de werkelijk gemaakte kosten, zoals toegangskaartjes)
 • Uw ziektekostenverzekering

Kosten voor zorg

De kosten voor intensieve dementiezorg worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), hiervoor heeft u een indicatie nodig van het CIZ. Indien u woont bij Huize Widaad betaalt het zorgkantoor de kosten voor de geleverde zorg direct aan Huize Widaad. De zorgverlening is op basis van een Volledig Pakket Thuis(VPT) en komt voort uit de gestelde indicatie.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding is er een geldige indicatie nodig van het CIZ (aan te vragen bij Centrum Indicatiestelling Zorg).

Een content subheading

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage

Heeft u een Wlz-indicatie voor zorg, dan betaalt u altijd een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Dit is onder andere afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK vanaf het moment dat u de zorg ontvangt. U ontvangt hier maandelijks een rekening voor.

U valt in het lage tarief omdat u bij ons zelf voor uw verblijf en aanvullende diensten betaalt. Voor het wonen bij Huize Widaad betaalt u aan het CAK een lage (maximaal € 913,20 PM) eigen bijdrage, dit in tegenstelling tot veel reguliere instellingen waar u de hoge (maximaal €2.506,00 PM) eigen bijdrage betaalt. 

www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp

Direct plaats?
Kunnen wij u helpen?
Wilt u weten welke studio's beschikbaar zijn? neem dan gerust contact met ons op.
Carlie Geerts- zorgadviseur: 06-13191097
 

Wonen met dementie waar u altijd thuis bent. 

Ons motto:

Huize Widaad, liefdevol wonen met dementie, zodat u altijd thuis bent.

Onze kernwaarden:

 • Samen sterk
 • Thuis
 • Genieten
 • Dichtbij
 • Eigenwaarde

Huize Widaad

Plein 2000 33 1271 KK Huizen www.huizewidaad.nl info@huizewidaad.nl