Kwaliteit

Huize Widaad doet er alles aan om bewoners veilige en goede zorg te geven. We werken volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

De Wzd is gericht op mensen met dementie en mensen met verstandelijke beperkingen. De kern van de wet is ‘Nee, tenzij’. Het uitgangspunt is dat dwangmaatregelen niet thuishoren in de zorg voor ouderen en gehandicapten. Gevaarlijke situaties moeten altijd met vrijwillige zorg worden opgelost, ook bij ernstig probleemgedrag. Het wetsvoorstel geldt niet alleen in instellingen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie of in kleinschalige woonvormen.

De Wzd is gericht op het voorkomen van dwang. Zorgverleners moeten het stappenplan doorlopen zodra er geen overeenstemming is met een bewoner over vrijwillige zorg of de bewoner niet zelf toestemming meer kan geven.

Kwaliteitsplan

Hieronder vindt u het kwaliteitsverslag van Huize Widaad. 

Huize Widaad vindt het belangrijk om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren, rekening houdend met de wensen en behoeften van de bewoner. 

Dit kwaliteitsverslag is geschreven naar aanleiding van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het kwaliteitskader is als kwaliteitsstandaard opgenomen in het wettelijke Register van het Zorginstituut. 

Kwaliteitsplan

Klachten regeling

Huize Widaad doet haar uiterste best om bewoners, familie en medewerkers van de organisatie zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat u op- of aanmerkingen of een klacht heeft over de geleverde zorg of dienstverlening, dan kunt u altijd contact opnemen met de locatiemanager.

Bent u desondanks toch niet tevreden, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon.  Zij gaat vertrouwelijk om met uw op- of aanmerkingen en heeft een geheimhoudingsplicht.

U kunt onze externe klachtenfunctionaris bereiken via:
klachtenfunctionaris@riantverzorgdwonen.nl

Wonen met dementie waar u altijd thuis bent. 

Ons motto:
Huize Widaad, liefdevol wonen met dementie, zodat u altijd thuis bent.

Onze kernwaarden:

  • Samen sterk
  • Thuis
  • Genieten
  • Dichtbij
  • Eigenwaarde