Familieparticipatie

Het is belangrijk dat echtgenoot en familie een actieve rol blijven spelen in het leven van de bewoner. Zij kennen hun naaste immers als geen ander en dat geeft een vertrouwd gevoel. Actieve participatie van de familie zorgt ervoor dat Huize Widaad de kwaliteit van zorg en welzijn naar een hoger niveau brengen.

De EVV-er is aanwezig tijdens de intake en bij de zorgleefplangesprekken. De EVV-er is voor de familie het eerste aanspreekpunt.

Samen met de bewoner en familie bespreken we de gewenste betrokkenheid en leggen dit vast in het zorgleefplan.

Het ziektebeeld van onze bewoners laat vaak een teruggang zien van begrip en mogelijkheden. Het proces van afscheid nemen komt soms eerder dan verwacht. Uw naaste is er nog wel, maar contact maken wordt steeds moeilijker. We begrijpen wat dit voor echtgenoot en familieleden betekent en ondersteunen daar waar mogelijk.

Via Caren Zorgt heeft u de mogelijkheid om te lezen hoe met u familielid gaat en u kunt altijd en overal de rapportage inzien en leest u hoe wij de zorg verlenen.

CarenZorgt Folder

CarenZorgt handleiding

Wonen met dementie waar u altijd thuis bent. 

Ons motto:
Huize Widaad, liefdevol wonen met dementie, zodat u altijd thuis bent.

Onze kernwaarden:

  • Samen sterk
  • Thuis
  • Genieten
  • Dichtbij
  • Eigenwaarde