Familieraad

De familieraad is een medezeggenschapsorgaan dat de gemeenschappelijke belangen van de cliënten/bewoners behartigt. De familieraad houdt de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening in de gaten. De familieraad heeft de wettelijke bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur.De raad onderhoudt nauw contact met zowel bewoners en/of hun wettelijke vertegenwoordigers, als met de bestuurder van Huize Widaad, Oktiva PrihatinDe familieraad komt minimaal driemaal per jaar bijeen. De familieraad vergadert onder leiding van de aangestelde voorzitter. Een agenda met onderwerpen waaraan de voorzitter of de andere leden prioriteit willen geven vormt de leidraad voor de vergadering.De familieraad onderhoudt ook contact met de Raad van Commissarissen, 1 à 2 keer per jaar.Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze familieraad via ons contactformulier. 

Wonen met dementie waar u altijd thuis bent. 

Ons motto:
Huize Widaad, liefdevol wonen met dementie, zodat u altijd thuis bent.

Onze kernwaarden:

  • Samen sterk
  • Thuis
  • Genieten
  • Dichtbij
  • Eigenwaarde