Wie kunnen er niet bij Huize Widaad wonen?
  • een instabiel psychiatrisch beeld met ernstige agressie, gericht op medebewoners en personeel
  • mensen die afhankelijk zijn van beademing 
  • mensen die in een (sub)comateuze toestand verkeren voordat zij bij ons zouden komen wonen
  • mensen met (ernstig) dwaalgedrag en die geen besef hebben van hun omgeving
  • mensen met complexe combinaties van lichamelijke ziektebeelden en/of psychiatrische aandoeningen en/of dementie
Welke kosten komen voor uw eigen rekening?

o   Toiletartikelen;

o   Kapper en pedicure;

o   Kostprijs van uitjes (u betaalt alleen voor de werkelijk gemaakte kosten, zoals toegangskaartjes);

o   Een bijdrage als uw bezoek gezellig mee-eet;

Hoe  zorgt Huize Widaad voor de veiligheid van de bewoners?

De visie van Huzie Widaad is kwalitatief goede zorg verlenen in een open, vrije cultuur. Dit betekent dat wij geen ‘gesloten karakter’ hebben. Er worden in principe geen vrijheid beperkende maatregelen ingezet.

De bewoners van Huize Widaad gaan zo veel mogelijk hun eigen gang. Zij kunnen ook naar buiten als ze dat willen; de algemene voordeur is niet op slot. Daar hebben wij bewust voor gekozen, en daar kiezen onze bewoners en hun mantelzorgers en familie ook bewust voor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Wonen met dementie waar u altijd thuis bent. 

Ons motto:
Huize Widaad, liefdevol wonen met dementie, zodat u altijd thuis bent.

Onze kernwaarden:

  • Samen sterk
  • Thuis
  • Genieten
  • Dichtbij
  • Eigenwaarde